Investere

Investerings Tips # 341: Unngå kort salg

Investerings Tips # 341: Unngå kort salg

Graham utelukket kortsalg som en investeringsstrategi. I kort salg selger du aksjene du eier med sikte på å tilbakekjøpe dem når prisen senker.

Målet er å skape overskudd gjennom handel. Men i det lange løp gir det ikke en tilfredsstillende avkastning.

Hvis du vil lære mer, sjekk ut disse ressursene:

  • Hva slags investeringskonto åpner jeg?
  • Bygg virkelig rikdom i 20-årene

Skrive Inn Din Kommentar