Investere

Investerings Tips # 360: Hold et minimumsbeløp i kortsiktige verdipapirer

Investerings Tips # 360: Hold et minimumsbeløp i kortsiktige verdipapirer

Ikke legg store beløp i kortfristede verdipapirer. De gir lavere avkastning.

Begrens investeringer i kortfristede verdipapirer til to - tre måneder av dine rutinekostnader. Du kan til og med investere ditt beredskapsfond i faste innskudd hos bankene som gir deg forhåndsforsikringsmuligheter. Innbetalingsbeløpet vil sammensette og vokse til du trenger det.

Hvis du vil lære mer, sjekk ut disse ressursene:

  • 10 kortsiktige investeringer for unge investorer
  • Bygg virkelig rikdom i 20-årene

Skrive Inn Din Kommentar